a21 tours logo
king express sapa

 • Hanoi to Laocai: 21:40 - 05:45
 • Laocai to Hanoi: 20:35 - 04:45
violette express

 • Hanoi to Laocai: 21:30 - 05:00
 • Laocai to Hanoi: 20h35 – 04h45
livitrans express train

 • Hanoi to Laocai: 21:30 - 05:00
 • Laocai to Hanoi: 20h35 – 04h45
chapa express

 • Hanoi to Laocai: 22:00 - 06:05
 • Laocai to Hanoi: 21:40 - 05:30
Greenbus Hanoi Sapa route

 • Hanoi departure: 07:00; 13:30; 22:00
 • Sapa departure: 08:00; 13:30; 15:30; 22:00
Eco Sapa Limousine

 • Depature at Hanoi: 07:00; 15:30
 • Depature at Sapa: 08:00; 15:30
Hanoi Airport Sapa bus

 • Airport departure: 07:30; 14:30; 16:00; 22:30
 • Sapa departure: 08:00; 13:30; 15:30; 22:00
Sapa express 28 seat bus

 • Departure at Hanoi: 06h; 07h; 22h
 • Departure at Sapa: 13h30; 15h30
WhatsApp WhatsApp us